Wskazania

Wskazania odnośnie stosowania implantów zębowych:

    • kiedy brakuje pojedynczego zęba, np. z powodu braku zawiązka zęba, utraty na skutek urazu, po usunięciu zęba jako następstwa próchnicy lub infekcji czy paradontozy,
    • kiedy brakuje kilku zębów – w przypadku istnienia braków międzyzębowych lub tzw. skrzydłowych (zastosowanie implantów ma na celu zwiększenie liczby filarów pod przyszły most protetyczny, bądź pojedyncze korony),
    • kiedy brakuje wszystkich zębów (bezzębie) – wszczepy mogą stanowić podporę dla mostu umocowanego na stałe i uzupełniającego wszystkie utracone zęby lub mogą stabilizować protezę wyjmowaną. Zapewniają wtedy komfort mówienia, gryzienia czy uśmiechu likwidując konieczność używania kleju do protez.