Protezy

Pacjentom, którym pozostało jeszcze sporo własnych zębów, a u których nie możemy wykonać implantów, proponujemy protezy szkieletowe oparte na zasuwach (zatrzaskach).

Konstrukcje takie składają się zazwyczaj z 2 podstawowych elementów:

  1. koron lub mostów porcelanowych z zasuwami,
  2. bezklamrowej protezy szkieletowej,

Pierwszą protezę tego typu, w oparciu o belgijski system firmy Ceka, wykonaliśmy 20 lat temu. Pomimo dynamicznego rozwoju implantologii uzupełnienia z zastosowaniem zasuw ciągle mają zastosowanie, a to głównie z powodu wysokiej estetyki i funkcjonalności.

Uzupełnienia te nie posiadają widocznych metalowych klamer, tak jak w klasycznych protezach częściowych czy szkieletowych, które mogłyby być widoczne przy uśmiechu, czy też przy innych codziennych czynnościach. Poza tym protezy na zasuwach są wyjątkowo stabilne podczas gryzienia oraz nie osiadają z czasem na dziąsłach. Ponadto siły żucia przenoszone są na kość poprzez zęby, dzięki czemu nie dochodzi do nadmiernego obciążenia błony śluzowej i przedwczesnej utraty kości.

Oczywiście dla uzyskania najwyższych walorów estetycznych wykonujemy protezy na zasuwach w technologii CAD-CAM. W takich przypadkach, zarówno korony jak i elementy retencyjne frezowane są z biokompatybilnego tlenku cyrkonu.

Przypadek nr. 1: Poprawa kosmetyki i funkcji za pomocą protezy na zasuwach cerkonowych

small_21
small_22

Przypadek nr. 2: Polepszenie utrzymania dolnej protezy za pomoca oparcia na belce Doldera

small_21
small_22