Do niedawna implanty umieszczano tylko w tych miejscach, w których była wystarczająca ilość kości, co ograniczało możliwości ich stosowania. Od kilku lat coraz częściej planuje się wprowadzanie implantów tam, gdzie są one najbardziej pożądane z protetycznego punktu widzenia. Jest to możliwe dzięki rozwojowi technik augmentacji (odbudowa kości), która obecnie stosowana jest blisko w 40% przypadków. Niestety wiąże się to niejednokrotnie z dodatkowymi procedurami i dodatkowymi kosztami. Kiedy mamy do czynienia z zanikiem kości i możemy spodziewać się konieczności augmentacji kości?

 1. po usunięciu zębów, z biegiem lat następuje proces stopniowego zaniku kości szczęki i żuchwy, dlatego warto rozważyć wszczepienie implantu po 3-6 miesięcy po ekstrakcji zęba;
 2. po utracie zęba w wyniku urazu z powodu niejednokrotnego uszkodzenia cienkiej blaszki kostnej otaczającej zębodół;
 3. w przebiegu paradontozy;
 4. na skutek istnienia stanów zapalnych wokół wierzchołków zębów (np. torbieli, przetok ropnych);
 5. po skomplikowanych i traumatycznych ekstrakcjach;
 6. w przypadku długookresowego użytkowania osiadających protez częściowych i całkowitych, ponieważ nacisk protezy na dziąsło i kość powoduje jej szybki zanik;

Odbudowa kości

Odbudowa kości może być przeprowadzona w dwojaki sposób:

 1. podczas implantacji;
 2. jako zabieg przygotowawczy poprzedzający 4-9 m-cy wprowadzenie implantów;

Do zabiegów augmentacyjnych należą:

 • sterowana regeneracja kości (GBR, guided bone regeneration),
 • sterowana regeneracja tkanek (GTR ,guided tissue regeneration),
 • rozszczepianie wyrostka (ridge splitting),
 • kondensacja (metoda osteotomowa),
 • osteodystrakcja,
 • podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift),
 • augmentacja za pomocą bloków kostnych (inlay).

W zabiegach regeneracyjnych niezbędna jest dodatkowa kość potrzebna do zregenerowania ubytku, Wykorzystujemy w tym celu:

 1. kość własną naszych Pacjentów (tzw. kość autogenną), którą pobieramy z łoża implantu lub jako przeszczep z innego miejsca (brody, gałęzi żuchwy, talerza kości biodrowej),
 2. ksenogenną,
 3. przeszczepy allogenne,
 4. przeszczepy alloplastyczne.

Do pobierania przeszczepów kostnych oraz podczas podnoszenia dna zatoki szczękowej od lat stosujemy urządzenie ultradżwiękowe SURGYSONIC. Wycięty bloczek kostny mocujemy specjalnymi śrubkami w miejscu, gdzie pierwotnie własnego materiału kostnego było zbyt mało. Po ok. 4 miesiącach przykręcony bloczek zrasta się z podłożem i możemy w to miejsce wkręcić implant.