Korony

Kiedy Państwa zęby są mocno zniszczone lub przebarwione (np. po leczeniu kanałowym) możemy poprawić ich wygląd oraz zabezpieczyć je przed przypadkowym złamaniem za pomocą korony porcelanowej.

 
Istnieje kilkanaście typów koron, ale najbardziej estetyczne są korony pełnoceramiczne.

Korony pełnoceramiczne (bezmetalowe) oferujemy, w zależności od wskazań, w kilku rodzajach:

  1. Jacketowe (feltszpatowe). Dzięki nim można osiągnąć najwyższy poziom estetyki, ponieważ ten rodzaj ceramiki najbardziej zbliża uzupełnienia protetyczne do naturalnych zębów dzięki wyjątkowej transparencji, opalescencji i fluorescencji. Technika feltszpatowa może być wykorzystywana także do tworzenia licówek cienkościennych stosowanych w technice licówek ‚no prep’ czy odbudów typu onlay-inlay.
  2. Tłoczone typu press. Polecamy je szczególnie w odcinku przednim, kiedy różnice kolorystyczne pomiędzy zębami nie są zbyt duże. Najbardziej optymalne rozwiązania dla uzupełnień press to pojedyńcze korony lub ew. mosty trzyelementowe w odcinku estetycznym.
  3. Napalane na podbudowy z tlenku cyrkonu lub tlenku glinu. Wysoka jakość tego typu uzupełnień uzyskiwana jest poprzez zastosowanie systemu CAD-CAM oraz indywidualne napalenie zewnętrznej warstwy porcelany.
  4. Co to znaczy CAD-CAM i jakie ma zastosowanie w naszej codziennej pracy? CAD-CAM to nic innego jak tylko Computer Assisted Design/Computer Assisted Manufacturing, czyli wykorzystanie komputera do projektowania i wytwarzania koron protetycznych. Metoda nie jest czymś zupełnie nowym, pierwsze prace z wykorzystaniem skanera i obrabiarki Cercon® smart ceramics CAD/CAM firmy DeguDent wprowadziliśmy do naszej codziennej praktyki ok roku 2000. Od tego czasu sprzęt wielokrotnie udoskonalano i modyfikowano, obecnie nasze prace są wytwarzane głównie na urządzeniach firm Robocam (w oparcie o 3Shape). Pierwszym etapem pracy jest pobranie wycisku (pomniejszonego pod koronę) zęba. Wycisk umieszczamy w skanerze, gdzie za pomocą kamer i promieni lasera, zostaje trwale przeniesiony do programu odpowiadającego za modelowanie ostatecznej pracy protetycznej. Gotowy wirtualny projekt zostaje przesłany do obrabiarki numerycznej CNC, która wycina podbudowę przyszłej korony z gotowego bloczka tlenku cyrkonu. Kolejna fazą jest proces synteryzacji w temperaturze bliskiej 1700 C w celu zwiększenia wytrzymałości materiału przez zagęszczenie jego kryształów. Tak przygotowaną podbudowę pokrywa się zewnętrzna warstwą porcelany dopasowaną kolorystycznie do zębów naturalnych. Projekt zakłada także równoległe frezowanie plastikowego modelu przyszłej korony (lub np. mostu) w celu przymiarki i bezpośredniej oceny kształtu w ustach naszych pacjentów.Jak jest zaleta wykorzystania techniki CAD-CAM?
  5. CAD-CAM ogranicza pracę ludzka do minimum, przyspiesza czas wykonania koron i radykalnie polepsza ich jakość. Skaner eliminuje możliwość popełnienia błędów podczas ręcznego przygotowania modelu gipsowego, nakładaniu wosku i ew.odkształcenia woskowej podbudowy w momencie przenoszenia jej z modelu roboczego na stożek odlewniczy.
    Obrabiarka omija niedokładności powstające w trakcie zamiany wosku na metalową konstrukcje koron (w procesie odlewniczym).
  6. Całkowicie frezowane z ceramiki szklanej np. IPS e.max firmy Ivoclar, dzięki czemu uzyskuje się bardzo trwałe ale i jednocześnie estetyczne korony i mosty w odcinku przednim jak i bocznym.

Przypadek nr. 1: Korony pełnoceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkony na przyśrodkowe siekacze

small_21
small_22

Przypadek nr. 2: Korony pełnoceramiczne na trzy przednie zęby oraz implant na górną lewą dwójkę

small_23
small_24

Przypadek nr. 3: Korona pełnoceramiczna na górna lewą dwójkę

small_25
small_26

Przypadek nr. 4: Odbudowa wszystkich zniszczonych i starych zębów za pomocą koron i licówek pełnoceramicznych.

small_15
small_16

Przypadek nr. 5: Poprawa wyglądu poprzez naklejenie licówek ceramicznych na cztery siekacze.

small_15
small_16

Przypadek nr. 6: Efekt osadzenia dwóch licówek i dwóch koron bezmetalowych na czterech zębach przednich.

small_15
small_16