Leczenie krok po kroku

IMPLANTY – I ETAP DIAGNOSTYCZNY

WIZYTA PIERWSZA – WYWIAD LEKARSKI (ok. 30 minut)

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej przeprowadzamy z naszymi Pacjentami:

 1. wywiad ogólnomedyczny, aby uzyskać informacje na temat:
  • ogólnego stanu zdrowia i przebytych oraz obecnych chorób (wskazania i przeciwwskazania) przyjmowanych leków,
  • nałogów (szczególnie palenia tytoniu),
  • powodu, z jakiego doszło do utraty zębów (urazy, paradontoza, stany zapalne lub inne …)
  • Państwa oczekiwań wobec leczenia implantologicznego,
 2. badanie wewnątrzustne, podczas którego oceniamy:
  • stan dziąseł (ruchomość błony śluzowej, jej kolor i grubość, występowanie blizn, owrzodzeń, przetok ropnych),
  • uzębienie (ruchomość, próchnica, płytka i kamień nazębny),
  • przyzębie – dziąsła (krwawienie lub wysięk ropny),
  • czy istnieje wada ortodontyczna, ponieważ zawsze rozważamy ewentualne leczenie ortodontyczne jako alternatywne dla implantów lub jako leczenie poprzedzające założenie wszczepów,
  • obszary bezzębne czyli wielkość i kształt miejsca, gdzie planujemy osadzić implanty,
  • ustawienie zębów w zgryzie (czy jest miejsce na przyszłą odbudowę protetyczną),
  • używane uzupełnienia protetyczne,
 3. wykonujemy wyciski orientacyjne celem wykonania gipsowych modeli diagnostycznych i przygotowania szablonów chirurgicznych

WIZYTA DRUGA (ok. 15 minut)

 1. oceniamy dopasowanie szablonów chirurgicznych;
 2. wykonujemy badanie tomograficzne oraz podstawowe badania krwi;

WIZYTA TRZECIA (ok. 45 minut)

 1. przeprowadzamy rozmowę na temat planu leczenia w oparciu o wywiad;
 2. badanie wewnątrzustne;
 3. gipsowe modele diagnostyczne a także w oparciu o wyniki badania tomograficznego;

Na koniec przedstawiamy możliwe 2-4 wersje leczenia, biorąc pod uwagę możliwości finansowe naszych Pacjentów i przybliżony czas terapii.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TC)

Ta nowoczesna technologia pozwala na wykonywanie przestrzennych obrazów dowolnej okolicy ciała, jednak w naszym przypadku do najczęściej wykonywanych należy tomografia komputerowa szczęki lub żuchwy, zatok szczękowych i jamy nosowej, a także stawów skroniowo-żuchwowych. Tomografia komputerowa jest badaniem, które ukazuje trójwymiarowy obraz, za pomocą którego możemy bardzo precyzyjnie oceniać stan zębów i kości szczęk oraz planować zabiegi, w szczególności implantologiczne. Poprzez użycie specjalistycznego oprogramowania EasyGuide (Keystone Dental USA) możemy symulować zabiegi na ekranie monitora i planować rozmiar implantów na bazie ich wirtualnego obrazu. TC jest też bezpieczna dla naszych Pacjentów, albowiem emituje dawkę promieniowania porównywalną lub niższą od tej, gdy wykonujemy tradycyjny pantomogram na kliszy. Tomografię komputerową wykorzystujemy też do przeprowadzania zaawansowanych zabiegów z nawigacją, co gwarantuje nam bezpieczeństwo w trakcie zabiegu oraz skrócenie jego czasu trwania.

IMPLANTY – II ETAP CHIRURGICZNY

Jednoetapowy: podstawową zaletą tej metody jest wykonanie tylko jednego zabiegu chirurgicznego, podczas którego umieszczony zostaje implant oraz śruba gojąca (zabliźniająca) dziąsło. Zdjęcie szwów następuje zazwyczaj po 7-10 dniach, a po 3-5 miesiącach od osadzenia wszczepu pobierane są wyciski pod ostateczną odbudowę protetyczną.

Dwuetapowy: w tym przypadku podczas pierwszego zabiegu chirurgicznego zostają założone implanty, ale bez śruby gojącej. Wkręcony implant szczelnie pokrywa się dziąsłem i zaszywa (gojenie poddziąsłowe). Zdjęcie szwów następuje także po 7-10 dniach, a kolejny zabieg chirurgiczny polegający na odsłonięciu zaszytych na głucho implantów i założeniu śrub gojących wykonuje się po upływie 3-5 miesięcy. Od tego momentu muszą upłynąć kolejne 2 tygodnie aby dziąsła się ostatecznie zagoiły. Dopiero wówczas pobierane są wyciski pod ostateczną rekonstrukcję protetyczną.

IMPLANTY – III ETAP PROTETYCZNY

Podczas tych wizyt pobierane są wyciski, wykonywane kolejne przymiarki i ostatecznie następuje oddanie gotowej pracy protetycznej (zwykle trwa to od 1 do 4 tygodni, w zależności od rodzaju i rozległości odbudowy protetycznej).

Odbudowa pojedynczego zęba

 

implanty ankylos
Implant jest umieszczony w kości szczęki bez naruszenia zębów sąsiednich.
implanty ankylos 2
Łącznik protetyczny (tytanowy lub cyrkonowy) jest przykręcony do implantu.
implanty ankylos 3
Na łącznik zostaje nałożona korona, bez niszczenia sąsiednich zębów. Korona protetyczna kształtem i kolorem odpowiada estetyce pozostałych zębów.
small_1_2
small_2_2

Odbudowa kilku zębów

W przypadku braku kilku zębów istnieją dwa rozwiązania: most przytwierdzony do kilku implantów lub solowe korony.

implanty ankylos 4
Widoczny brak zębów bocznych w żuchwie (tzw. brak skrzydłowy).
implanty ankylos 5
Implanty wszczepione w kość żuchwy bez naruszenia zębów sąsiednich, na których zostaje osadzony most protetyczny.
implanty ankylos 6
Zęby zostają zastąpione 1:1 implantami, na których po przykręceniu łączników mocuje się solowe, niepołączone korony porcelanowe.
implanty ankylos 7
W pierwszym oraz drugim przypadku łuk zębowy odzyskuje pełny kształt.
small_3_2
small_4_2

Rekonstrukcja uzębienia bezzębnej szczęki lub żuchwy

Implanty są najlepszym rozwiązaniem w przypadku całkowitego braku uzębienia w górnej lub dolnej szczęce. Do wyboru mamy dwa warianty:

 1. pełen most przytwierdzony na stałe do kilku implantów (od 6 do 8);
 2. wyjmowaną protezę przyczepioną do minimum dwóch lub więcej implantów za pomocą różnorakich elementów kotwiczących. W zależności od ilości implantów proteza może być bez podniebienia lub może posiadać ograniczoną płytę podniebienną.

Wariant I – Najbardziej eleganckie rozwiązanie – Most na implantach

 

implanty ankylos 8
W szczękę wszczepia się zazwyczaj od 8-10 implantów, a w żuchwę od 6-8 implantów. Do wszczepów przykręca się łączniki, na których zostaje zamontowany na stałe most protetyczny.
implanty ankylos 9
Trwale zakotwiczony most protetyczny funkcjonuje, wygląda i jest odczuwany jak naturalne zęby.

Wariant II – Proteza umocowana na implantach

 

implanty ankylos 10
Proteza wymaga założenia optymalnie 4 (lub co najmniej 2) implantów, które posłużą jako stabilna baza do przyczepienia protezy.
implanty ankylos 11
Na implantach zamocowane są różnego typu zaczepy stabilizujące protezę. Mogą być nimi zaczepy kulkowe, korony teleskopowe, lokatory czy np. belka łącząca ze sobą wszystkie implanty.
implanty ankylos 12
Zaczepy stabilizujące dają pewne zakotwiczenie protezy.

Takie rozwiązanie zapewnia pewne i mocne gryzienie nawet twardych pokarmów a także łatwe utrzymanie higieny.

W leczeniu implantologicznym często stosujemy tymczasowe uzupełnienia protetyczne, w szczególności kiedy implant jest wszczepiony w odcinku przednim. W takiej sytuacji wykonujemy koronę tymczasową osadzaną bezpośrednio po wkręceniu wszczepu ( na tej samej wizycie czyli tzw. natychmiastowe obciążenie).

Często uciekamy się także do wykonania uzupełnień tymczasowych na implantach, kiedy odbudowujemy pełne łuki zębowe i oczekujemy ostatecznego wygojenia dziąseł. Zapewnia to lepszą estetykę uzupełnień ostatecznych i umożliwia ładniejsze, naturalniejsze wyłanianie koron z tkanek miękkich.

W naszej klinice staramy się tak planować leczenie implantologiczne, aby nasi Pacjenci nigdy nie opuszczali gabinetu z widocznym brakiem nawet jednego zęba, co pozwala normalnie funkcjonować i zapewnia psychiczny komfort.

Podobnie postępujemy przy utracie zębów bocznych W wielu przypadkach idealne zastosowanie znajdują implanty tymczasowe umieszczane obok właściwych, na których mocuje się prowizoryczne uzupełnienia protetyczne, do momentu wygojenia tytanowych implantów ostatecznych.

small_5_2
small_6_2
small_7_2
small_8_2