Nawigacja

Nawigacja komputerowa jest narzędziem, które umożliwia bardzo precyzyjne zaplanowanie i wykonanie zabiegu implantacji, przez co zwiększa się bezpieczeństwo, skraca jego czas a tym samym podnosi poziom zaufania Pacjentów. Wykorzystuje ona specjalistyczne programy komputerowe (obecnie każda licząca się firma implantologiczna posiada taki program, np. Simplant, Nobel Guide, Facilitate), które na podstawie trójwymiarowego obrazu tomograficznego umożliwiają wirtualne umieszczenie implantów w kościach szczęk , ustalenie ich rozmiaru oraz zaplanowanie ew. zabiegów nadbudowy kości. W klinice implantologicznej DENTAL PLUS korzystamy z programu EASYGUIDE firmy Keystone USA.

Zalety jakie niesie za sobą stosowanie programu Easy Guide:

  • lepsze przygotowanie do zabiegu implantacji (np. ustalenie rozmiaru wszczepów),
  • większe bezpieczeństwo dla naszych pacjentów, że nie uszkodzimy przypadkowo,
  • nerwów, naczyń krwionośnych, zachyłków zatok szczękowych,
  • skrócenie czasu zabiegu, szczególnie w przypadku mnogich implantacji,
  • precyzyjne wykonanie zabiegu co przekład się na lepszą estetykę uzupełnień protetycznych,
  • możliwość uniknięcia (w pewnych przypadkach) zabiegów przeszczepów kości,
  • dokładne ustalenie kosztów, bez „przykrych niespodzianek podczas implantacji”.

Jak wygląda leczenie z wykorzystaniem nawigacji – krok po kroku:

nawigacja easy guide
Na pierwszej wizycie lekarz implantolog wykonuje tomografię komputerową (CT) kości szczęk, po czym dane z tych obrazów przenosi do komputera. Przy pomocy programu EasyGuide planowana jest przyszła praca protetyczna (np. most porcelanowy) i na tej podstawie umieszcza wirtualnie implanty w optymalnych pozycjach w trójwymiarowym wirtualnym modelu szczęki.
nawigacja easy guide
Następnie firma Materylise wykonuje metodą stereolitograficzną indywidualny szablon chirurgiczny, czyli przezroczystą protezę z metalowymi tulejami wewnątrz. Maja one na celu precyzyjne określenie toru wprowadzenia wiertła dla dokładnego umiejscowienia wszczepu w kości.
nawigacja easy guide
Ostatnim etapem jest zabieg implantacji, podczas którego lekarz umieszcza implanty przez tuleje w szablonie chirurgicznym.

Zastosowanie takiej procedury umożliwia, bezpośrednio po zabiegu implantacji, osadzenie przygotowanej uprzednio pracy protetycznej np. mostu na implantach. W ten sposób urzeczywistnia się idea „zębów w godzinę”.

Jaka jest wada zastosowania nawigacji komputerowej w oparciu o szablony chirurgiczne?

Niestety, nowoczesne technologie ciągle jeszcze kosztują, dlatego w naszych polskich realiach stosujemy nawigację z szablonami stereolitograficznymi w przypadku mnogich implantacji. Koszty wykonania szablonów to ciągle wydatek rzędu 2000-3000 PLN. Ponadto przygotowanie szablonów wymaga dodatkowego czasu (produkcja szablonów odbywa się w Belgii).

Jednak dla Państwa bezpieczeństwa oraz podniesienia jakości naszej pracy jako rutynowe postępowanie wprowadziliśmy diagnostykę przedzabiegową w formie badania tomograficznego a także zastosowanie szablonów chirurgicznych przygotowanych przez nas samych. Mamy sporo przypadków, kiedy badanie tomograficzne wnosi bardzo dużo nowych informacji n.t zmienności anatomicznych co jest zupełnie niewidoczne na tradycyjnym zdjęciu pantomograficznym. Poniżej jeden z takich przykładów.

nawigacja easy guide