Co to są biomateriały?

Czemu biomateriały są tak ważne dla implantologii? Przewlekłe stany zapalne zębów, jak i sama ich utrata powodują stopniowy zanik kości szczęk wraz z pogorszeniem jej jakości. Oczywistym jest więc fakt, że proces zaniku kości powoduje pogorszenie warunków do implantacji. Tylko 32% pacjentów stanowią osoby, u których nie napotyka się trudności podczas wprowadzania wszczepów, standardowo udaje się osadzić implanty w blisko 60% przypadków a u pozostałych 40% niezbędne są zabiegi odtworzenia brakującej kości.

Przez całe lata poszukiwano materiału, który mógłby sprostać tym wymaganiom i być wolny od białek mogących alergizować i przenosić choroby. Jednym z pierwszych materiałów spełniających te kryteria jest szwajcarski Bio-Oss®, opracowany w 1985 roku (specjalnie przygotowana i oczyszczona kość wołowa).

Był to pierwszy biomateriał, który wprowadziliśmy do naszej praktyki, już w 2002 roku. W międzyczasie, na rynku pojawiła się cała gama podobnych produktów otrzymywanych z odpowiednio przygotowanej kości pochodzenia zwierzęcego (Cerabone®, Biogen®), jak i produktów syntetycznych (Naonobone®, Maxresorb®, Maxresorb® inject lub/oraz Perossal® Cerasorb, Tigran Natix, Biogran , Perioglas itp.). W roku 2012 poszerzyliśmy gamę biomateriałów o bloki kostne Maxgraft® pochodzenia ludzkiego.

biomateriały

Stomatolog Szczecin

Kiedy stosujemy biomateriały?

 1. W paradontozie:
  • Sterowana regeneracja więzadeł zębowych (Emdogain),
  • Odbudowa i regeneracja tkanki kostnej wyrostka.
 2. Podczas wyłuszczania torbieli, po zabiegach resekcji wierzchołka.
 3. Po usunięciu zębów, w celu:
  • wypełnienia zębodołu poekstrakcyjnego aby zapobiec poziomemu i pionowemu zanikowi wyrostków.
 4. Podczas implantacji z powodu niewystarczającej ilości kości aby można wprowadzić wszczepy:
  • gwint implantu może być widoczny,
  • wyrostek zębodołowy może być zbyt wąski,
  • wysokość wyrostka zębodołowego jest niewystarczająca.
 5. Podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej (sinus lift).
 6. W wielu zabiegach chirurgii stomatologicznej i szczękowej, augmentacje po przeszczepach i pobieraniu kości autogennej itp.

W związku z tym, że budowa strukturalna biomateriałów typu Bio-Oss®, Cerabone® jest bardzo zbliżona do własnej kości, organizm wykorzystuje te cechy, jako doskonała podpora (szkielet) dla tworzenia nowej struktury kości. W miejscu zastosowania biomateriałów dochodzi do napłynięcia krwi, a potem do budowy i tworzenia nowej, młodej, własnej kości, co średnio trwa od 3 do 9 miesięcy i zależy od indywidualnych cech pacjenta. Z czasem biomateriał jest degradowany (resorbuje się), ale jego śladowe ilości są wykrywalne nawet po kilku latach.

Czy biomateriały są bezpieczne?

Zarówno Cerabone® jaki i Bio-Oss® są uzyskiwane ze szczegółowo kontrolowanej kości wołowej. Każde zwierzę, z którego pochodzi materiał posiada weterynaryjne świadectwo zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa odnośnie BSE. Surowiec początkowy podczas produkcji poddawany jest procesowi wygrzewania przez ponad 15 godzin w temperaturze powyżej 300°C, a następnie poddawany czterogodzinnej kąpieli w silnych zasadach o pH 13, po czym dodatkowo sterylizowany. Proces ten jest jednocześnie gwarancją sterylności materiału oraz pozwala zachować także wszystkie właściwości naturalnej substancji kostnej. Materiały na każdym etapie produkcji przechodzą surowe kontrole bezpieczeństwa i jakości (spełniają wszystkie normy CE).
Identycznie jest także w przypadku biomateriałów syntetycznych, takich jak Maxresorb, Maxresorb Inject oraz Perossal®.

Czy same biomateriały wystarczą aby zregenerować kość?

Nie – niezależnie od wszczepianego materiału musi być on zawsze przykryty membraną, która tworzy barierę chroniącą nowo tworzoną kość przed szybkim wrastaniem nabłonka. Stosowane przez nas membrany kolagenowe (Bio- Gide, Jason® membrane, Collprotect® membrane) nie wymagają usuwania albowiem po pewnym czasie same się resorbują (3-6 m-cy). Dzięki nim uzyskujemy lepsze gojenie ran a także wytworzenie maksymalnej ilości tkanki twardej.

Czy istnieje alternatywa dla biomateriałów?

Alternatywą dla zastosowania biomateriałów jest oczywiście wspomniana wcześniej metoda przeszczepu kości własnej. Niestety ma ona jedną zasadniczą wadę – wymaga pobrania kości z innego miejsca niż operowane (zazwyczaj z brody, gałęzi żuchwy, talerza kości biodrowej), co zawsze wiąże się z dodatkowym ryzykiem, bólem i obrzękiem pooperacyjnym i ew. powikłaniami. Jeżeli zatem istnieje możliwość zastosowania biomateriałów, to skłaniamy się za ich wykorzystaniem w pierwszej kolejności.